...
 

Logowanie nie powiodło się

Podany login lub hasło jest błędne

załóż konto
Zaloguj się, aby dodawać do koszyka

Oferta

Zarejestruj się w sklepie internetowym i zyskaj darmowy transport

Opinie o Pneumat.com.pl na Opineo.pl

Serwis kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych

W tym dziale znajdziecie Państwo szczegółowe i rzetelne informacje na temat kompresorów tłokowych, śrubowych, a także sprężarek przewoźnych oraz osprzętu do wymienionych urządzeń.

Pobierz katalog Sieci sprężonego powietrza

Jedną z usług Pneumat System Sp. z o.o. jest serwis sprężarek. Firma jest upoważniona do serwisu kompresorów i innych produktów firmy RENNER GmbH Kompressoren na terytorium Polski.

Formularz przyjęcia kompresora do naprawy

Serwis kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych. Naprawa maszyn i urządzeń pneumatycznych.

Profesjonalny serwis kompresorów Pneumat System Sp. z o.o. to :

- gwarancja fachowo i rzetelnie wykonanej usługi

- błyskawiczna reakcja na Państwa zgłoszenie serwisowe

- zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń pneumatycznych

- ogólnopolski zasięg

- bezkonkurencyjne ceny

- bezkonkurencyjne ceny części zamiennych i eksploatacyjnych

- bezpłatna diagnoza problemu w przypadku zlecenia nam naprawy

- bezpłatny monitoring serwisów sprężarek

Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych renomowanych firm, m.in.:

- Filtry powietrza, separatory oleju puszkowe oraz wgłębne, filtry oleju.

- Optibelt - koła pasowe i pasy napędowe klinowe, pasy klinowe zębate.

- Shell- oleje do kompresorów śrubowychkompresorów tłokowych

- Relo, Orlik, Renner, Mahle, Atlas Copco - części do sprężarek uszczelnienia, części do zaworów ssących, zaworów minimalnego ciśnienia itp.

- FAG, SKF – wszystkie typy łożysk

- Moeller- styczniki, styki pomocnicze, przemienniki częstotliwości, wyłączniki termiczne, przekaźniki itp.

- Pierścienie i tuleje tłokowe, komory uszczelniające, nakrętki zabezpieczające korki wlewu i spustu oleju, wzierniki oleju

Serwis kompresorów, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

Urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza

- Filtry wstępne, dokładne, węglowe, sterylne

- Osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne

- Zawory odwadniające pływakowe oraz elektryczne

- Separatory kondensatu

Serwis kompresorów, urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza

Standardowy remont kompresora śrubowego

- Ogólna ocena stanu technicznego kompresora

- Mycie i czyszczenie

- Wymiana łożysk stopnia śrubowego

- Wymiana uszczelnień

- Regulacja luzów roboczych - Regulacja ciśnienia pracy

- Dociągniecie i sprawdzenie połączeń elektrycznych

- Wymiana separatora

- Sprawdzanie stanu technicznego zaworu ssącego - ewentualna naprawa

- Sprawdzanie termostatu - ewentualna naprawa

- Sprawdzenie termostatu - ewentualna wymiana wkładu

- Wymiana węży hydraulicznych

- Sprawdzenie kostki sterującej

- Sprawdzenie elektrozaworu – ewentualna wymiana trzpienia

- Ruch próbny po remoncie

- Transport, montaż i uruchomienie na obiekcie

- Sprawdzenie powierzchni śrub sprężających

- Wymiana łożysk silnika elektrycznego

- Sprawdzanie prądów znamionowych

- Wymiana filtrów oleju

- Wymiana oleju

- Regulacja ciśnienia minimalnegoPrzeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych

- Ogólna ocena stanu kompresora (sprężarki)

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych filtrów oleju, filtrów powietrza, separatorów pasów napędowych, tkanin filtracyjnych, termostatów, oleju

- Kontrola pracy urządzenia – sprawdzanie ustawień przekładni pasowej, naciągu pasów napędowych lub ustawienia sprzęgła, temperatura pracy

Serwis kompresorów, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kompresorów

Kluczowe problemy użytkowników sprężarek

Problematyka niesprawności kompresorów jest bardzo złożona. Usterki sprężarek mogą być powodowane różnorakimi czynnikami.

Jednym z nich może być niewłaściwa temperatura robocza urządzenia. Najczęściej pomiaru tego wskaźnika dokonuje się za pomocą strumienia mieszanki powietrze/olej pomiędzy stopniem śrubowym a zbiornikiem/separatorem oleju. Wynika z tego, iż temperatura sprężonego powietrza jest inna niż sprężarki, gdyż jest ono chłodzone i pozbawione oleju. Temperaturą typową dla sprawnie funkcjonującego kompresora jest często zakres ok. 80-90°C. Wykraczanie urządzenia poza górną granicę świadczy najczęściej o wadliwym schładzaniu, które może być powodowane nieodpowiednią wymianą powietrza, bądź zbyt wysoką temperaturą czynnika chłodzącego (powietrza lub cieczy). Skokowy, niespodziewany wzrost temperatury sprężarki spowodowany jest najczęściej zakłóceniem przepływu chłodziwa.

Przyczyn może być wiele: zatkanie przewodów, rozszczelnienie  instalacji, awaria pompy wody to tylko niektóre z możliwych. Temperatura pracy kompresora może zwiększać się także stopniowo. Podobnie jak w przypadku zmian skokowych, czynników wywołujących może być wiele. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, niemniej należy przeprowadzać okresowe przeglądy i serwisować sprężarki. Najczęściej do podwyższenia pracy kompresorów dochodzi poprzez sukcesywne, wolno następujące zanieczyszczenie pyłami i innymi zanieczyszczeniami z powietrza bądź olejem z chłodnicy w przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem. Urządzenia chłodzone cieczą podnoszą temperaturę pracy zwykle w wyniku działania niekorzystnych czynników i zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego.

Przykładem może być stosowanie jako chłodziwa wody i powolnie osadzanie się w instalacji warstw kamienia kotłowego. Inną przyczyną może być powolne obniżanie efektywności pracy wentylatora lub pompy wody. Oto dowód jak ważne jest korzystanie z fachowych usług serwisu i napraw kompresorów.

Sygnalizacja usterek

Segment kompresorów będących na rynku jest bardzo szeroki i zróżnicowany. 

Tańsze sprężarki mają często prostsze sterowanie i nie wymagają zaawansowanej elektroniki kontrolnej. Sprężarki z tzw. wyższej półki nierzadko są bardzo bogate w różnorodne elektroniczne układy kontrolno-sterujące. Stąd różnice w sygnalizowaniu usterki przez różne urządzenia. Sprężarki mogą sygnalizować awarię za pomocą kontrolki. Kompresory z bardziej zaawansowaną aparaturą sterującą mogą natomiast podawać precyzyjniejsze informacje, a nawet raporty na temat usterki. W pierwszym przypadku czerwona kontrolka ostrzegawcza informuje najczęściej o nadmiernej temperaturze roboczej bądź pobieraniu przez silnik nieodpowiedniej dawki prądu i przeciwdziałaniu przekaźnika. Oczywiście przyczyny mogą być inne. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z serwisem sprężarek. Sytuacja, w której wystąpi działanie przekaźnika, wymaga baczniejszej uwagi. Wówczas kompresor zostaje przesterowany w celu zabezpieczenia przed ciężkim uszkodzeniem maszyny. W takim przypadku usługi serwisu kompresorów są niezbędne do dalszej pracy urządzenia, gdyż usterka wymaga „skasowania”.

Przyczyn zadziałania zabezpieczenia może być kilka. Wśród nich wyróżnić można:
• zbyt niskie napięcie zasilania,
• brak jednej z faz,
• przegrzanie silnika w wyniku niesprawności systemu chłodzenia,
• nadmierne opory mechaniczne,
• przegrzanie silnika wskutek nadmiernej ilości włączeń,
• niewłaściwe dociągnięcie zacisków elektrycznych w obwodach zasilania silnika.

Kompresory z bardziej zaawansowanym sterowaniem kontrolują wszystkie kluczowe elementy. Komunikują użytkownikowi parametry pracy, raportują ewentualne usterki i miejsce ich wystąpienia. Jednakże tego typu systemy kontrolne są dosyć kosztowne. Niemniej niezależnie od klasy sprężarki, jej wieku i stopnia efektywności, okresowe przeglądy i naprawy powinny być regularnie wykonywane w sprawdzonym punkcie serwisowym kompresorów.

Kosmetyka kompresorów

Usuwanie zanieczyszczenia sprężarek można wykonywać ich produktem, czyli sprężonym powietrzem.

W przypadku stwierdzenia trudnych do usunięcia zanieczyszczeń należy umyć sprężarkę wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów przeznaczonych do tego rodzaju operacji. Czyszczenie takie należy powierzyć fachowcom, najlepiej w serwisie kompresorów, gdyż zbyt silny strumień wody jest w stanie uszkodzić miękkie elementy chłodnicy.

Ponadto konieczne są dodatkowe zabiegi (np. uprzednie spuszczenie oleju). Kompresory chłodzone wodą powinny być oczyszczane wyłącznie wysokospecjalistycznymi roztworami do rozpuszczania osadów kamienia. Często preparaty tego typu zawierają kilkunastoprocentowy roztwór kwasu solnego. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, iż wymienniki ciepła to elementy niezwykle delikatne, producenci sprężarek zalecają korzystanie
z wyspecjalizowanych serwisów kompresorów. Nadmienić w tym miejscu należy, iż mechaniczne usuwanie zabrudzeń nie wchodzi w grę ze względu na podatność wymienników ciepła na uszkodzenia.

Żywotność wymienników ciepła oraz ich sprawność uzależniona jest od natężenia przepływu i temperatury medium chłodzącego, a także od utrzymywania ich w czystości. Na wszystkie te czynniki użytkownik kompresora ma wpływ. Zakłócenia w dopływie świeżego powietrza do sprężarki oraz w odprowadzeniu powietrza ciepłego ze sprężarki, a także w przepływie wody o niewłaściwej jakości prowadzić mogą do utrzymywania
w urządzeniu niewłaściwej temperatury roboczej.

Nieodpowiednie parametry ciśnienia roboczego

Parametry ciśnienia tłoczonego do sieci muszą być każdorazowo odpowiednie do zapotrzebowania.

Zbyt małe powodują często nerwowość użytkowników, gdyż prowadzi ono do ograniczenia mocy urządzeń napędzanych sprężonym powietrzem, spadku tempa przesyłania w przypadku transportu pneumatycznego czy nawet zatrzymania pracy. Zbyt wysokie ciśnienie wiąże się ze stratami energetycznymi oraz ryzykiem uszkodzenia instalacji i urządzeń.

Ciśnienie robocze kompresora śrubowego zwykle mierzy się w chłodnicy końcowej i jest ono zbliżone do ciśnienia w całej sieci, które możemy znaleźć np. na manometrze.  Duża rozbieżność między zbiornikiem sprężonego powietrza a kompresorem (różnice rzędu 0,1-0,2 bara)  świadczyć mogą
o niedopasowanym przekroju łączącego je rurociągu. Z uwagi na fakt, iż wyłączniki ciśnieniowe w sprężarkach są zwykle połączone z chłodnicą zbyt mały przekrój rurociągu może destabilizować ciśnienie w układzie i pracę kompresora. Najmocniej uwidacznia się to kilkusekundowymi przerwami
w tłoczeniu. Stale utrzymujące się zbyt niskie ciśnienie świadczyć może o za małej wydajności kompresora, powodowanej często usterką mechaniczną bądź elektroniczną. Niezbędne wówczas jest zwrócenie się o pomoc do fachowców z profesjonalnego serwisu sprężarek.

Zbyt wysoka temperatura...

Nie tylko zaburzenia chłodzenia prowadzić mogą do powstawania zbyt wysokiej temperatury roboczej.

Innym czynnikiem wywołującym taki stan rzeczy może być dostarczenie do stopnia śrubowego oleju o niewłaściwej jakości bądź w nieodpowiedniej ilości. W sprężarce olej jest chłodziwem dla sprężonego powietrza, a także stopnia śrubowego. Jest także odpowiedzialny za smarowanie poszczególnych elementów.

Zaburzenia którejkolwiek ze wspomnianych czynności szybko prowadzą do podniesienia temperatury roboczej sprężarki, a gdy ta przekroczy 100°C kompresor awaryjnie winien się wyłączyć. Prowadzi to do przestojów w jego pracy, co może przełożyć się na wymierne straty finansowe dla użytkowników.

 Przyczyn nieodpowiedniej pracy oleju może być kilka. Wśród najczęstszych wyróżnić można:
• źle dobrany olej,
• zbyt niski stan oleju w układzie,
• za wysoka temperatura oleju wtryskiwanego do stopnia śrubowego powodowana wadliwą pracą termostatu,
• nadmierne opory przepływu oleju w układzie spowodowane np. zanieczyszczeniami,
• obecność powietrza w układzie olejowym,
• nieodpowiednie chłodzenie oleju.

Kompresory powinny wyłączyć się awaryjnie w przypadku przekroczenia 100°C. Niektóre posiadają dodatkowe zabezpieczenia, powodujące awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia 110°C. Oczywiście zadziała ono wtedy, gdy z powodu usterki układu nadzorującego temperaturę roboczą kompresor nie wyłączy się przy temperaturze 100°C. Układów nadzorujących nie wolno regulować bez konsultacji z fachowcami, najlepiej z dobrego serwisu sprężarek. Mieszanka sprężonego powietrza z mgłą olejową jest wybuchowa, a praca sprężarki na zbyt wysokiej temperaturze roboczej może skutkować jej poważnym uszkodzeniem, a nawet powodować zagrożenie dla użytkowników.

... i zbyt niska temperatura robocza

Nie tylko zbyt wysoka temperatura jest nieodpowiednia dla kompresorów.

Niska temperatura także wpływa niekorzystnie na sprężarkę, gdyż powoduje zbyt wczesne skraplanie wody, następujące już w zbiorniku separatora oleju. W sprężarce pracującej w odpowiedniej temperaturze woda wytrąca się dopiero przy schładzaniu sprężonego powietrza w końcowej chłodnicy, skąd w łatwy sposób odprowadza się ją za pomocą automatycznego zaworu spustowego lub separatora. Zbyt niska temperatura robocza kompresora sprawia, iż za wcześnie skroplona woda krąży w układzie olejowym wraz z olejem. Nie łączy się z nim pozostając osobną frakcją. Powoduje ona korozję różnych elementów np. łożysk i pogarsza pracę całej sprężarki, gdyż znacznie gorzej smaruje niż olej.

Obecność wody w układzie można wykryć dokonując okresowych przeglądów kompresora  i kontroli stanu oleju. Woda w takim przypadku występuje najczęściej jako osobna frakcja bądź mieszanka z olejem o żółtawym zabarwieniu. Zbyt niska temperatura pracy sprężarki może być wywoływana przez za dużą moc kompresora w stosunku do zapotrzebowania lub złą pracę termostatu.

Temperatura robocza to wbrew pozorom bardzo ważny czynnik użytkowania sprężarki. Nieodpowiednia jej wartość może przyczyniać się do ograniczenia efektywności pracy kompresora i jego awaryjności. Dlatego ważne jest dokonywanie przeglądów sprężarek, najlepiej
w wyspecjalizowanych serwisach kompresorów.

Skontaktuj się z działem serwisu

Katarzyna Muraszko

Katarzyna Muraszko
tel.: 71 325 72 74
fax: 71 325 52 84
katarzyna.muraszko@pneumat.com.pl

Kierownik serwisu

Punkty serwisowe

Punkty serwisu w Polsce

tel.: 71 325 72 74
fax: 71 325 52 84
serwis@pneumat.com.pl


Punkty serwisu Pneumat System w Polsce
Drukuj Wyślij na e-mail
Siedziba główna
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław

tel: 71 325 18 60
fax: 71 325 52 84
email: info@pneumat.com.pl
Oddział Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel: 71 325 18 60
email: info@pneumat.com.pl
Oddział Rzeszów
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów
tel: 17 221 08 29
email: rzeszow@pneumat.com.pl
Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel: 95 736 70 90
email: gorzow@pneumat.com.pl

Oddział Katowice
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice
tel: 32 326 36 07
email: katowice@pneumat.com.pl
Oddział Łódź
ul. Wydawnicza 1/3
92-333 Łódź
tel: 42 674 74 73
email: lodz@pneumat.com.pl
Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz
tel: 52 331 46 72
email: bydgoszcz@pneumat.com.pl
Oddział Poznań
ul. Gdyńśka 4
61-016 Poznań
tel: 61 875 45 72
email: poznan@pneumat.com.pl
Oddział Kraków
ul. Surzyckiego 16
30-721 Kraków
tel: 12 262 27 04
email: krakow@pneumat.com.pl

Copyrights Sp. z o.o.
[ { "lat": "50.251404", "lon": "19.05017799999996", "name": "Oddział Katowice
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_katowice" }, { "lat": "52.4583751", "lon": "16.98417799999993", "name": "Oddział Poznań
ul. Gdyńska 4
61-016 Poznań", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_poznan" }, { "lat": "50.0271", "lon": "21.9773", "name": "Oddział Rzeszów
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_rzeszow" }, { "lat": "51.76429", "lon": "19.488863000000038", "name": "Oddział Łódź
ul. Wydawnicza 1/3 - Budynek E
92-333 Łódź", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_lodz" }, { "lat": "50.03783689999999", "lon": "20.011070000000018", "name": "Oddział Kraków
ul. Surzyckiego 16
30-721 Kraków", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_krakow" },{ "lat": "52.7243483", "lon": "15.23698509999997", "name": "Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_gorzow" },{"lat": "51.15675696", "lon": "17.01044872", "name": "Oddział Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław ", "link": "/pneumatyka-wroclaw" },{ "lat": "53.1167479", "lon": "18.0712867", "name": "Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz ", "link": "/pneumatyka-bydgoszcz-torun" } ]

Kontakt z opiekunem działu

Katarzyna Muraszko
71 325 72 74
katarzyna.muraszko@pneumat.com.pl

pon. - pt. 8.00 - 16.00
Formularz rejestracyjny

Formularz kontaktowy

Prosimy o podanie adresu e-mail lub nr telefonu, aby nasz konsultant mógł się z Państwem skontaktować

Twoja wiadomość została przesłana, skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Idź do góry