Login: 
Hasło: 
infolinia
Wybór języka pod Google
Translate
wpisz kod lub nazwę produktu:
tylko dostępne
szukaj w treści serwisu:
 
data: , czas:

Jak dojechać:

Wyznacz trasę dojazdu do: Wrocław, Paprotna 4


Serwis kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych. Naprawa maszyn i urządzeń pneumatycznych


Profesjonalny serwis kompresorów Pneumat System Sp. z o.o. to :

- gwarancja fachowo i rzetelnie wykonanej usługi
- błyskawiczna reakcja na Państwa zgłoszenie serwisowe
- zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń pneumatycznych
- ogólnopolski zasięg
- bezkonkurencyjne ceny
- bezkonkurencyjne ceny części zamiennych i eksploatacyjnych
- bezpłatna diagnoza problemu w przypadku zlecenia nam naprawy
- bezpłatny monitoring serwisów sprężarek


Serwis kompresorów śrubowych i tłokowych  Serwis kompresorów śrubowych i tłokowych  Serwis kompresorów śrubowych i tłokowychSprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych renomowanych firm, m.in.:

 
 • Filtry powietrza, separatory oleju puszkowe oraz wgłębne, filtry oleju.
 • Optibelt - koła pasowe i pasy napędowe klinowe, pasy klinowe zębate.
 • Shell- oleje do kompresorów śrubowychkompresorów tłokowych
 • Relo, Orlik, Renner, Mahle, Atlas Copco - części do sprężarek uszczelnienia, części do zaworów ssących, zaworów minimalnego ciśnienia itp.
 • FAG, SKF – wszystkie typy łożysk
 • Moeller- styczniki, styki pomocnicze, przemienniki częstotliwości, wyłączniki termiczne, przekaźniki itp.
 • Pierścienie i tuleje tłokowe, komory uszczelniające, nakrętki zabezpieczające korki wlewu i spustu oleju, wzierniki oleju
Serwis kompresorów, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennychUrządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza

  • Filtry wstępne, dokładne, węglowe, sterylne
 • Osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne
 • Zawory odwadniające pływakowe oraz elektryczne
 • Separatory kondensatu
Serwis kompresorów, urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrzaStandardowy remont kompresora śrubowego

 
 • Ogólna ocena stanu technicznego kompresora  
 • Mycie i czyszczenie
 • Wymiana łożysk stopnia śrubowego
 • Wymiana uszczelnień
 • Regulacja luzów roboczych
 • Sprawdzenie powierzchni śrub sprężających
 • Wymiana łożysk silnika elektrycznego
 • Sprawdzanie prądów znamionowych
 • Wymiana filtrów oleju
 • Wymiana oleju
 • Regulacja ciśnienia minimalnego
 • Regulacja ciśnienia pracy
 • Dociągniecie i sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • Wymiana separatora
 • Sprawdzanie stanu technicznego zaworu ssącego - ewentualna naprawa
 • Sprawdzanie termostatu - ewentualna naprawa
 • Sprawdzenie termostatu - ewentualna wymiana wkładu
 • Wymiana węży hydraulicznych
 • Sprawdzenie kostki sterującej
 • Sprawdzenie elektrozaworu – ewentualna wymiana trzpienia
 • Ruch próbny po remoncie
 • Transport, montaż i uruchomienie na obiekcie
Serwis kompresorów, standardowy remont kompresora śrubowego
Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych

 


 • Ogólna ocena stanu kompresora (sprężarki)
 • Wymiana materiałów eksploatacyjnych filtrów oleju, filtrów powietrza, separatorów pasów napędowych, tkanin filtracyjnych, termostatów, oleju
 • Kontrola pracy urządzenia – sprawdzanie ustawień przekładni pasowej, naciągu pasów napędowych lub ustawienia sprzęgła, temperatura pracy

 

Serwis kompresorów, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kompresorówKluczowe problemy użytkowników sprężarek

Problematyka niesprawności kompresorów jest bardzo złożona. Usterki sprężarek mogą być powodowane różnorakimi czynnikami. Jednym z nich może być niewłaściwa temperatura robocza urządzenia. Najczęściej pomiaru tego wskaźnika dokonuje się za pomocą strumienia mieszanki powietrze/olej pomiędzy stopniem śrubowym a zbiornikiem/separatorem oleju. Wynika z tego, iż temperatura sprężonego powietrza jest inna niż sprężarki, gdyż jest ono chłodzone i pozbawione oleju. Temperaturą typową dla sprawnie funkcjonującego kompresora jest często zakres ok. 80-90°C. Wykraczanie urządzenia poza górną granicę świadczy najczęściej o wadliwym schładzaniu, które może być powodowane nieodpowiednią wymianą powietrza, bądź zbyt wysoką temperaturą czynnika chłodzącego (powietrza lub cieczy). Skokowy, niespodziewany wzrost temperatury sprężarki spowodowany jest najczęściej zakłóceniem przepływu chłodziwa.

Przyczyn może być wiele: zatkanie przewodów, rozszczelnienie  instalacji, awaria pompy wody to tylko niektóre z możliwych. Temperatura pracy kompresora może zwiększać się także stopniowo. Podobnie jak w przypadku zmian skokowych, czynników wywołujących może być wiele. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, niemniej należy przeprowadzać okresowe przeglądy i serwisować sprężarki. Najczęściej do podwyższenia pracy kompresorów dochodzi poprzez sukcesywne, wolno następujące zanieczyszczenie pyłami i innymi zanieczyszczeniami z powietrza bądź olejem z chłodnicy w przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem. Urządzenia chłodzone cieczą podnoszą temperaturę pracy zwykle w wyniku działania niekorzystnych czynników i zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego.

Przykładem może być stosowanie jako chłodziwa wody i powolnie osadzanie się w instalacji warstw kamienia kotłowego. Inną przyczyną może być powolne obniżanie efektywności pracy wentylatora lub pompy wody. Oto dowód jak ważne jest korzystanie z fachowych usług serwisu i napraw kompresorów.Sygnalizacja usterek

Segment kompresorów będących na rynku jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Tańsze sprężarki mają często prostsze sterowanie i nie wymagają zaawansowanej elektroniki kontrolnej. Sprężarki z tzw. wyższej półki nierzadko są bardzo bogate w różnorodne elektroniczne układy kontrolno-sterujące. Stąd różnice w sygnalizowaniu usterki przez różne urządzenia. Sprężarki mogą sygnalizować awarię za pomocą kontrolki. Kompresory z bardziej zaawansowaną aparaturą sterującą mogą natomiast podawać precyzyjniejsze informacje, a nawet raporty na temat usterki. W pierwszym przypadku czerwona kontrolka ostrzegawcza informuje najczęściej o nadmiernej temperaturze roboczej bądź pobieraniu przez silnik nieodpowiedniej dawki prądu i przeciwdziałaniu przekaźnika. Oczywiście przyczyny mogą być inne. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z serwisem sprężarek. Sytuacja, w której wystąpi działanie przekaźnika, wymaga baczniejszej uwagi. Wówczas kompresor zostaje przesterowany w celu zabezpieczenia przed ciężkim uszkodzeniem maszyny. W takim przypadku usługi serwisu kompresorów są niezbędne do dalszej pracy urządzenia, gdyż usterka wymaga „skasowania”.

Przyczyn zadziałania zabezpieczenia może być kilka. Wśród nich wyróżnić można:
• zbyt niskie napięcie zasilania,
• brak jednej z faz,
• przegrzanie silnika w wyniku niesprawności systemu chłodzenia,
• nadmierne opory mechaniczne,
• przegrzanie silnika wskutek nadmiernej ilości włączeń,
• niewłaściwe dociągnięcie zacisków elektrycznych w obwodach zasilania silnika.

Kompresory z bardziej zaawansowanym sterowaniem kontrolują wszystkie kluczowe elementy. Komunikują użytkownikowi parametry pracy, raportują ewentualne usterki i miejsce ich wystąpienia. Jednakże tego typu systemy kontrolne są dosyć kosztowne. Niemniej niezależnie od klasy sprężarki, jej wieku i stopnia efektywności, okresowe przeglądy i naprawy powinny być regularnie wykonywane w sprawdzonym punkcie serwisowym kompresorów.Kosmetyka kompresorów

Usuwanie zanieczyszczenia sprężarek można wykonywać ich produktem, czyli sprężonym powietrzem. W przypadku stwierdzenia trudnych do usunięcia zanieczyszczeń należy umyć sprężarkę wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów przeznaczonych do tego rodzaju operacji. Czyszczenie takie należy powierzyć fachowcom, najlepiej w serwisie kompresorów, gdyż zbyt silny strumień wody jest w stanie uszkodzić miękkie elementy chłodnicy.

Ponadto konieczne są dodatkowe zabiegi (np. uprzednie spuszczenie oleju). Kompresory chłodzone wodą powinny być oczyszczane wyłącznie wysokospecjalistycznymi roztworami do rozpuszczania osadów kamienia. Często preparaty tego typu zawierają kilkunastoprocentowy roztwór kwasu solnego. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, iż wymienniki ciepła to elementy niezwykle delikatne, producenci sprężarek zalecają korzystanie z wyspecjalizowanych serwisów kompresorów. Nadmienić w tym miejscu należy, iż mechaniczne usuwanie zabrudzeń nie wchodzi w grę ze względu na podatność wymienników ciepła na uszkodzenia.

Żywotność wymienników ciepła oraz ich sprawność uzależniona jest od natężenia przepływu i temperatury medium chłodzącego, a także od utrzymywania ich w czystości. Na wszystkie te czynniki użytkownik kompresora ma wpływ. Zakłócenia w dopływie świeżego powietrza do sprężarki oraz w odprowadzeniu powietrza ciepłego ze sprężarki, a także w przepływie wody o niewłaściwej jakości prowadzić mogą do utrzymywania w urządzeniu niewłaściwej temperatury roboczej.Nieodpowiednie parametry ciśnienia roboczego

Parametry ciśnienia tłoczonego do sieci muszą być każdorazowo odpowiednie do zapotrzebowania. Zbyt małe powodują często nerwowość użytkowników, gdyż prowadzi ono do ograniczenia mocy urządzeń napędzanych sprężonym powietrzem, spadku tempa przesyłania w przypadku transportu pneumatycznego czy nawet zatrzymania pracy. Zbyt wysokie ciśnienie wiąże się ze stratami energetycznymi oraz ryzykiem uszkodzenia instalacji i urządzeń.

Ciśnienie robocze kompresora śrubowego zwykle mierzy się w chłodnicy końcowej i jest ono zbliżone do ciśnienia w całej sieci, które możemy znaleźć np. na manometrze.  Duża rozbieżność między zbiornikiem sprężonego powietrza a kompresorem (różnice rzędu 0,1-0,2 bara)  świadczyć mogą o niedopasowanym przekroju łączącego je rurociągu. Z uwagi na fakt, iż wyłączniki ciśnieniowe w sprężarkach są zwykle połączone z chłodnicą zbyt mały przekrój rurociągu może destabilizować ciśnienie w układzie i pracę kompresora. Najmocniej uwidacznia się to kilkusekundowymi przerwami w tłoczeniu. Stale utrzymujące się zbyt niskie ciśnienie świadczyć może o za małej wydajności kompresora, powodowanej często usterką mechaniczną bądź elektroniczną. Niezbędne wówczas jest zwrócenie się o pomoc do fachowców z profesjonalnego serwisu sprężarek.Zbyt wysoka temperatura...

Nie tylko zaburzenia chłodzenia prowadzić mogą do powstawania zbyt wysokiej temperatury roboczej. Innym czynnikiem wywołującym taki stan rzeczy może być dostarczenie do stopnia śrubowego oleju o niewłaściwej jakości bądź w nieodpowiedniej ilości. W sprężarce olej jest chłodziwem dla sprężonego powietrza, a także stopnia śrubowego. Jest także odpowiedzialny za smarowanie poszczególnych elementów.

Zaburzenia którejkolwiek ze wspomnianych czynności szybko prowadzą do podniesienia temperatury roboczej sprężarki, a gdy ta przekroczy 100°C kompresor awaryjnie winien się wyłączyć. Prowadzi to do przestojów w jego pracy, co może przełożyć się na wymierne straty finansowe dla użytkowników.

 Przyczyn nieodpowiedniej pracy oleju może być kilka. Wśród najczęstszych wyróżnić można:
• źle dobrany olej,
• zbyt niski stan oleju w układzie,
• za wysoka temperatura oleju wtryskiwanego do stopnia śrubowego powodowana wadliwą pracą termostatu,
• nadmierne opory przepływu oleju w układzie spowodowane np. zanieczyszczeniami,
• obecność powietrza w układzie olejowym,
• nieodpowiednie chłodzenie oleju.

Kompresory powinny wyłączyć się awaryjnie w przypadku przekroczenia 100°C. Niektóre posiadają dodatkowe zabezpieczenia, powodujące awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia 110°C. Oczywiście zadziała ono wtedy, gdy z powodu usterki układu nadzorującego temperaturę roboczą kompresor nie wyłączy się przy temperaturze 100°C. Układów nadzorujących nie wolno regulować bez konsultacji z fachowcami, najlepiej z dobrego serwisu sprężarek. Mieszanka sprężonego powietrza z mgłą olejową jest wybuchowa, a praca sprężarki na zbyt wysokiej temperaturze roboczej może skutkować jej poważnym uszkodzeniem, a nawet powodować zagrożenie dla użytkowników.... i zbyt niska temperatura robocza

Nie tylko zbyt wysoka temperatura jest nieodpowiednia dla kompresorów. Niska temperatura także wpływa niekorzystnie na sprężarkę, gdyż powoduje zbyt wczesne skraplanie wody, następujące już w zbiorniku separatora oleju. W sprężarce pracującej w odpowiedniej temperaturze woda wytrąca się dopiero przy schładzaniu sprężonego powietrza w końcowej chłodnicy, skąd w łatwy sposób odprowadza się ją za pomocą automatycznego zaworu spustowego lub separatora. Zbyt niska temperatura robocza kompresora sprawia, iż za wcześnie skroplona woda krąży w układzie olejowym wraz z olejem. Nie łączy się z nim pozostając osobną frakcją. Powoduje ona korozję różnych elementów np. łożysk i pogarsza pracę całej sprężarki, gdyż znacznie gorzej smaruje niż olej.

Obecność wody w układzie można wykryć dokonując okresowych przeglądów kompresora  i kontroli stanu oleju. Woda w takim przypadku występuje najczęściej jako osobna frakcja bądź mieszanka z olejem o żółtawym zabarwieniu. Zbyt niska temperatura pracy sprężarki może być wywoływana przez za dużą moc kompresora w stosunku do zapotrzebowania lub złą pracę termostatu.

Temperatura robocza to wbrew pozorom bardzo ważny czynnik użytkowania sprężarki. Nieodpowiednia jej wartość może przyczyniać się do ograniczenia efektywności pracy kompresora i jego awaryjności. Dlatego ważne jest dokonywanie przeglądów sprężarek, najlepiej w wyspecjalizowanych serwisach kompresorów.Serwis

 
Katarzyna Muraszko

Kierownik serwisu kompresorów

Katarzyna Muraszko

Tel.: 71 325 72 74

Fax.: 71 325-52-84

katarzyna.muraszko@pneumat.com.plPunkty serwisowe


 
Punkt serwisowyTychyPunkt serwisowy Katowice

Punkt serwisowy Wrocław
Tel.: 71 325 72 74

Fax.: 71 325-52-84

serwis@pneumat.com.pl

Punkt serwisowy Katowice
Tel.: 71 325 72 74

Fax.: 71 325-52-84

serwis@pneumat.com.pl


Sklep internetowy

Login: 
Hasło: 

Zawartość koszyka (0.00)Zapytanie ofertowe

Siedziba Wrocław
Oddziały
Oddział Katowice
Oddział Poznań
Oddział Rzeszów
Oddział Łódź
Oddział Kraków
Oddział Gorzów
Oddział Bydgoszcz

 
 
Zaloguj się do WebCM